Worms Worms 2 Worms Armageddon Worms World Party Worms 3D Worms Forts Worms Mayhem Worms Blast Open Warfare Ostatné hry
Aktuality O hre Downloads Návody Galéria Ostatné
05.02.2007
Sprievodca multiplayerom - Mód Shoppa

Mód Shoppa :

 

     Keď ste hrali cez internet Worms World Party možno ste sa stretli zvýrazom shoppa. Čo to je ? Je to mód vktorom máte len lano, padák,niekedy aj bazuku a bedne v ktorých  sú zbrane a ktoré musíte zbierať. Na shoppu sú vytvorené špecifické mapy ktoré majú spravidla nezničiteľný okraj. Keď už raz hráte shoppu musíte dodržiavať isté pravidlá(keď ich neviete, hostiteľ Vás väčšinou vyhodí).

Pravidlá :


1.KTL (Kill the leader) - musíte útočiť na leadera

 

2. KTC (Kill the COW) - musíte zabiť COW-a, nehrá sa normálne, až kým COW-a niekto nezabije


3.CBA (Crate before attack) – pred útočením musíte zobrať bednu


4.AFR (Attack from rope) – musíte útočiť z lana (výnimky: strelné zbrane,zbrane ako baseball atď.)


5.FBA (len pri fly shoppe) – pred útokom musíte preletieť určený objekt


6.WBA (len pri WxW shoppe) – pred útokom sa musíte dotknúť určených stien

 

7. ABL (All but last) - nesmiete útočiť na hráča na poslednom mieste - na toho, ktorý má najmenej bodov

 

8. NCK (No cheap kills) - Keď sa hráč ešte nepohol, a je postavený na vyslovene nevhodnom mieste (na okraji zrazu pri vode) a dá sa veľmi jednoducho zhodiť do vody (napr. brokádou), tak na neho nesmiete útočiť. Vlastne môžete, ale nesmiete ho zhodiť do vody. Ale toto pravidlo sa väčšinou nepoužíva, pretože hráči sa buď nevedia zhodnúť, alebo si myslia, že sa hráč už hýbal.

 

Porušenie pravidiel - stanete sa COW-om, na ktorého všetci útočia, až kým ho nezabijú (podľa pravidla číslo 2).

Shoppa sa rozdeľuje na tri druhy :


1.normálnu shoppu (platia pre ňu pravidlá KTL,CBA,AFR, KTC, ABL, NCK)


2.fly shoppu - platí pre ňu to isté čo pre normálnu . Rozdiel je len vtom že pomocou lana musíte preletieť cez určený objekt z jednej strany na druhú. (Platia pre ňu pravidlá KTL CBA AFR, KTC, ABL, NCK, FBA )


3.WxW shoppu - taktiež pre ňu platí čo pre normálnu . Vtejto shoppe je však rozdiel vtom že sa musíte dotknúť určených stien rozmiestnených po mape (Platia pre ňu pravidlá KTL CBA AFR, KTC, ABL, NCK, WBA ).

- sú 2 typy WxW shoppy - W2W shoppa a W4W shopa - vo W2W shoppe sa musíte dotknúť iba 2 stien, ale vo W4W shoppe sa musíte dotknúť 4 stien rozmiestnených po mape (mali by byť označené)

 

... pokračovanie nabudúce :-)